Trygg VVS AS tilbyr modernisering av bad for boligselskaper.

Vi har lang erfaring med varmepumper og vannbåren gulvvarme fra gjennomførte prosjekter de siste årene. Prosjektene våre blir nøye planlagt og prosjektert med løsninger fra Byggebransjens våtromsnorm og vi skreddersyr gjerne energi økonomiske løsninger


Vårt team

TryggVVS har 43 ansatte og er en godkjent lærebedrift.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Loven har også som mål å pålegge virksomhetene å være åpne og transparente om hvordan de arbeider med disse problemstillingene, slik at offentligheten kan få innsyn. Selskapet har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.